Dôležité termíny
  • Prihlasovanie na ŠVČ prostredníctvom webovej stránke ŠVČ: do 27.4.2010 do 9.00 h.
  • Termín konania ŠVČ: 29.4.2010