Rada ŠVČ
Školský rok 2009/2010
Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť:
 • PaedDr. Irena Felixová
Predsedníčka:
 • Mgr. Radomíra Gregáňová, PhD.
Členovia:
 • Ing. Zuzana Čierna, PhD.
 • Ing. Daniela Hupková, PhD.
 • Ing. Miriam Pietriková, PhD.
 • Ing. Ivana Váryová, PhD.
 • Ing. Katarína Kleinová, PhD.
 • Ing. Marcela Hallová, PhD.
 • Ing. Radovan Savov, PhD.
 • Mgr. Katarína Klimentová
 • Ing. Eva Olahová
Technické zabezpečenie:
 • Ing. Ivo Fandel
 • Ing. Tomáš Poláčik