Program
08.00 - 09.00
Registrácia účastníkov (pred posluchárňou "S")
09:00 - 09:30
Slávnostné otvorenie ŠVČ (poslucháreň "S")
09:30 - 12:00
Rokovanie v sekciách
12:00 - 12:30
Obedňajšia prestávka
12:30 - 14:30
Rokovanie v sekciách
15:00
Slávnostné vyhodnotenie (zamestnanecká jedáleň, internát A. Bernoláka)
15:30
Spoločná večera