Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu


20. apríla 2016, 8,30 h v posluchárni "S-01"

Prečo sa prihlásiť na konferenciu ŠVOČ?
  • Konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre je určená pre Vás - študentov všetkých ročníkov FEM a iných ekonomických a technických univerzít
  • Máte možnosť prezentovať výsledky študentskej vedeckej a odbornej činnosti v rámci konkurencie aj s inými univerzitami
  • Získate cenné skúsenosti pri prezentácii vlastných prác a naučíte sa úspešne čeliť otázkam od erudovanej komisie z daného odboru
  • Účasť na konferencii je jedným z kritérií pri prijímaní na doktorandské štúdium
  • Úspešní študenti majú možnosť získať finančnú odmenu: 1. miesto - 200 Eur, 2. miesto - 150 Eur, 3. miesto - 100 Eur
  • Všetci získate diplom dokladujúci účasť na tomto podujatí
  • Vaše práce budú publikované v on-line zborníku ŠVOČ


Prihlásiť sa môžete do 13.4.2016 prostredníctvom tejto internetovej stránky - kliknite sem.