Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Rada ŠVČ pri FEM
organizuje29. apríla 2010 , 9,00 h v posluchárni "S"

Sekcie:

Ekonomika podniku, Manažment podniku, Marketing a obchod, Financie, Informačné systémy a účtovníctvo, Kvantitatívne metódy, Informatika, Medzinárodná sekcia


Prečo sa prihlásiť na konferenciu ŠVČ?
  • Konferencia Študentskej vedeckej činnosti na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre je určená pre Vás - študentov všetkých ročníkov FEM a iných ekonomických a technických univerzít.
  • Máte možnosť prezentovať výsledky študentskej vedeckej činnosti v rámci konkurencie aj s inými univerzitami.
  • Získate cenné skúsenosti pri prezentácii vlastných prác a naučíte sa úspešne čeliť spŕške otázok od erudovanej komisie z daného odboru.
  • Účasť na konferencii je (okrem iného) jedným z kritérií pri prijímaní na 3.stupeň štúdia.
  • Úspešní študenti majú možnosť získať finančnú odmenu za 1., 2. a 3. miesto.
  • Všetci získate diplom ako poďakovanie za účasť na konferencii.
  • V neposlednom rade máte možnosť oboznámiť sa aj s formálnou stránkou prác pri dodržaní štruktúry a predpísanej formy.


Prihlásiť sa môžete do 27.4.2010 do 9.00 h. prostredníctvom tejto internetovej stránky - kliknite sem.