Kontakt
Mgr. Radomíra Gregáňová, PhD.
Katedra matematiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
Tel. +421 37 6414 180
E-mail: Radomira.Greganova@uniag.sk