Formálna úprava práce
Dokument "Požiadavky na spracovanie práce ŠVČ" si môžete stiahnuť vo verziách .DOC a .PDF
Prácu ŠVČ je potrebné vytlačiť v 2 exemplároch a odovzdať do 27. apríla 2010 do 15.30 h. p. PhDr. Psotovej na D-FEM, e-mail: Viola.Psotova@fem.uniag.sk (študenti z iných univerzít a fakúlt si 2 exempláre práce donesú so sebou v deň konania konferencie ŠVČ a odovzdajú ich pri registrácii)