Dôležité termíny
  • Registrácia na konferenciu ŠVOČ: do 19. apríla 2021
  • Odovzdanie práce ŠVOČ: do 19. apríla 2021
  • Termín konania konferencie ŠVOČ: 22. apríla 2021