Rada ŠVOČ
Prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium:
  • doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Predsedníčka Rady ŠVČ:
  • Ing. Alexandra Filová, PhD.
Členovia:
  • Ing. Marcela Hallová, PhD.
  • Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Technické zabezpečenie:
  • Ing. Tomáš Poláčik