Prihlasovanie účastníkov
Registrácia účastníkov na ŠVČ 2021 bola ukončená