Kontakt
Ing. Alexandra Filová, PhD.
Katedra manažmentu
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
E-mail: alexandra.filova@uniag.sk