Program
8.00 - 8.30
Registrácia účastníkov konferencie ŠVOČ
8:30 - 9:00
Slávnostné otvorenie konferencie ŠVOČ
9:00 - 13:00
Rokovanie v sekciách
13:00 - 13:30
Prestávka
13:30
Slávnostné vyhodnotenie