Vyhodnotenie
Vyhodnotenie a umiestnenie študentov v jednotlivých sekciách v rámci konferencie ŠVOČ 2018

kliknutím na obrázok sa Vám zobrazí vyhodnotenie ŠVOČ 2018