Formálna úprava práce
Dokument "Požiadavky na spracovanie práce ŠVOČ" si môžete stiahnuť vo formáte PDF
Prácu ŠVOČ je potrebné vytlačiť v 2 exemplároch a odovzdať do 20. apríla 2018 do 14.00 h u Ing. Janky Balážiovej na Dekanáte FEM, e-mail: janka.balaziova@uniag.sk (študenti z iných univerzít a fakúlt si 2 exempláre práce prinesú so sebou v deň konania konferencie ŠVOČ a odovzdajú ich pri registrácii).