Dôležité termíny
  • Registrácia na konferenciu ŠVOČ: do 18. apríla 2018
  • Odovzdanie práce ŠVOČ: do 20. apríla 2018 do 14.00 h.
  • Termín konania konferencie ŠVOČ: 25. apríla 2018