Dôležité termíny
  • Registrácia na konferenciu ŠVČ: do 22. apríla 2014 do 9.00 h.
  • Odovzdanie práce ŠVČ do 22. apríla 2014 do 13.00 h.
  • Termín konania ŠVČ: 23. apríla 2014