Formálna úprava práce
Dokument "Požiadavky na spracovanie práce ŠVČ" si môžete stiahnuť vo verzii .PDF
Prácu ŠVČ je potrebné vytlačiť v 2 exemplároch a odovzdať do 22. apríla 2014 do 13.00 h. p. PhDr. Psotovej na D-FEM, e-mail: Viola.Psotova@uniag.sk (študenti z iných univerzít a fakúlt si 2 exempláre práce donesú so sebou v deň konania konferencie ŠVČ a odovzdajú ich pri registrácii)