Rada ŠVČ
Školský rok 2013/2014
Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu prácu na bak. a inž. štúdiu:
  • doc. Ing Jozef Repiský, CSc.
Prodekan pre vedu a výskum:
  • prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.
Predsedníčka Rady ŠVČ:
  • Ing. Ivana Váryová, PhD.
Členovia:
  • Ing. Martina Hanová, PhD.
  • Ing. Katarína Kleinová, PhD.
  • Ing. Alexandra Malejčíková, PhD.
  • Ing. Martina Uličná, PhD.
Technické zabezpečenie:
  • Ing. Ivo Fandel, PhD.
  • Ing. Tomáš Poláčik