Program
8.00 - 8.30
Registrácia účastníkov (pred posluchárňou "S-01")
8:30 - 9:00
Slávnostné otvorenie konferencie ŠVČ (poslucháreň "S-01")
9:00 - 13:00
Rokovanie v sekciách
13:00 - 14:00
Obedňajšia prestávka
14:00
Slávnostné vyhodnotenie (S-01)