Prihlasovanie účastníkov
Registrácia účastníkov na ŠVČ 2014 bola ukončená