Dôležité termíny
  • Prihlasovanie na ŠVČ: 14. 4. 2005 do 12.00 hod.
  • Termín konania ŠVČ: 18. 4. 2005