Formálna úprava práce
Dokument "Požiadavky na spracovanie práce ŠVČ" si môžete stiahnuť vo verziách .DOC a .PDF
Prácu ŠVČ je potrebné odovzdať v dvoch exemplároch do 14. apríla 2005 PhDr. Psotovej na dekanát FEM, č. dv. 109.