Rada ŠVČ
Školský rok 2004/2005
Prodekan pre vedu a výskum:
  • Doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Predsedníčka:
  • Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
Členovia rady ŠVČ:
  • Mgr. Radomíra Gregáňová
  • Ing. Martina Hanová, PhD.
  • Ing. Eva Oláhová
  • Ing. Roman Serenčéš, PhD.
  • Ing. Iveta Košovská, PhD.
  • Viola Psotová, PhDr.
  • Ing. Ivana Červeňanská