Sekcie, prezentácia, kontakt
Ekonomika podniku
Organizačné zabezpečenie: roman.serences@uniag.sk
Rokovacia miestnosť: S-poslucháreň
Manažment a obchod
Organizačné zabezpečenie: ivana.cervenanska@fem.uniag.sk
Rokovacia miestnosť: AS-31
Marketing
Organizačné zabezpečenie: zuzana.kapsdorferova@uniag.sk
Rokovacia miestnosť: AS-35
Účtovníctvo
Organizačné zabezpečenie: iveta.kosovska@uniag.sk
Rokovacia miestnosť: AS-23
Financie
Organizačné zabezpečenie: iveta.kosovska@uniag.sk
Rokovacia miestnosť: AS-21
Kvantitatívne metódy
Organizačné zabezpečenie: martina.hanova@uniag.sk
Rokovacia miestnosť: AS-12
Informatika a aplikovaná matematika
Organizačné zabezpečenie: eva.olahova@uniag.sk
Rokovacia miestnosť: AS-04
V každej sekcii bude k dispozícii spätný projektor, dataprojektor a počítač. V prípade špeciálnych požiadaviek kontaktujte organizačného garanta sekcie.