Prihlasovanie účastníkov
Registrácia účastníkov na ŠVČ 2018 bola ukončená