Vyhodnotenie
Vyhodnotenie a umiestnenie študentov v jednotlivých sekciách v rámci konferencie ŠVOČ 2016

kliknutím na obrázok sa Vám zobrazí vyhodnotenie ŠVOČ 2016