Dôležité termíny
  • Registrácia na konferenciu ŠVOČ: do 13. apríla 2016
  • Odovzdanie práce ŠVOČ: do 18. apríla 2016 do 14.00 h.
  • Termín konania konferencie ŠVOČ: 20. apríla 2016