Prihlasovanie účastníkov
Registrácia účastníkov na ŠVČ 2016 bola ukončená