Dôležité termíny
  • Registrácia na konferenciu ŠVOČ: do 15. apríla 2015
  • Odovzdanie práce ŠVOČ: do 20. apríla 2015 do 12.00 h.
  • Termín konania ŠVOČ: 22. apríla 2015