Kontakt
Ing. Ivana Váryová, PhD.
Katedra podnikových informačných systémov
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
E-mail: svc.fem@gmail.com, ivana.varyova@uniag.sk