Vyhodnotenie
Vyhodnotenie a umiestnenie študentov v jednotlivých sekciách v rámci konferencie ŠVOČ 2015

kliknutím na obrázok sa Vám zobrazí vyhodnotenie ŠVOČ 2015