Prihlasovanie účastníkov
Registrácia účastníkov na ŠVČ 2015 bola ukončená