Dôležité termíny
  • Prihlasovanie na ŠVČ prostredníctvom webovej stránky ŠVČ: do 20. apríla 2012 do 15.30 h.
  • Termín konania ŠVČ: 25. apríla 2012