Prihlasovanie účastníkov
Registrácia účastníkov na ŠVČ 2012 bola ukončená