Program
8.00 - 9.00
Registrácia účastníkov (pred posluchárňou "S-01")
9:00 - 9:30
Slávnostné otvorenie ŠVČ (poslucháreň "S-01")
9:30 - 13:00
Rokovanie v sekciách
13:00 - 14:00
Obedňajšia prestávka
14:00
Slávnostné vyhodnotenie (S-01)
1. sekcia: Marketing a obchod

Miestnosť: AS - 32

Zoznam študentov vystupujúcich v 1. sekcii:

Zuzana Bajusová
Beáta Balková
Jakub Berčík
Jana Gálová, Bc.
Anna Hrnčárová
Ivana Chotváčová
Peter Kochan
Jana Kováčová
Petra Kútna
Adriana Pelikánová
Alžbeta Sabová
Andrea Ševčíková

2. sekcia: Ekonomika, štatistika a operačný výskum

Miestnosť: AS - 36

Zoznam študentov vystupujúcich v 2. sekcii:

Martin Benko
Andrej Cupák
Matúš Czakó
Barbora Ďuriová
Dominika Fazekašová
Andrej Husár, Bc.
Arailym Kaiyrbayeva
Barbora Kellnerová
Veronika Kónyová
Ján Lajda, Bc.
Natalia Lukyanova
Adriana Miklošová
Irina Mishchenko
Igor Potemkin
Martin Solčani, Bc.

3. sekcia: Manažment, informatika a účtovníctvo

Miestnosť: S - 01

Zoznam študentov vystupujúcich v 3. sekcii:

Veronika Hanová
Eva Hrašková
Michal Klčo
Milan Látečka
Jana Magdolenová
Dana Matějíčková
Lucia Palkechová
Petra Podhorná
Roderik Virágh
Peter Zbranek
Marek Žitný
Kristína Vargová, Bc.