Organizačný výbor konferencie
Školský rok 2011/2012
Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu prácu na bak. a inž. štúdiu:
 • doc. Ing Jozef Repiský, CSc.
Prodekan pre vedu a výskum:
 • prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.
Predsedníčka Rady ŠVČ:
 • Mgr. Radomíra Gregáňová, PhD.
Členovia:
 • Ing. Zuzana Čierna, PhD.
 • Ing. Daniela Hupková, PhD.
 • Ing. Miriam Pietriková, PhD.
 • Ing. Ivana Váryová, PhD.
 • Ing. Katarína Kleinová, PhD.
 • Ing. Marcela Hallová, PhD.
 • Ing. Radovan Savov, PhD.
 • Mgr. Katarína Klimentová
 • Ing. Eva Olahová
Technické zabezpečenie:
 • Ing. Ivo Fandel
 • Ing. Tomáš Poláčik