Zborník
Zborník ŠVOČ 2019 bude dostupný po ukončení konferencie ŠVOČ.