Dôležité termíny
  • Registrácia na konferenciu ŠVOČ: do 18. apríla 2019
  • Odovzdanie práce ŠVOČ: do 24. apríla 2019 do 15.00 h.
  • Termín konania konferencie ŠVOČ: 25. apríla 2019