Formálna úprava práce
Dokument "Požiadavky na spracovanie práce ŠVOČ" si môžete stiahnuť vo formáte PDF:
Prácu ŠVOČ je potrebné vytlačiť v 2 exemplároch a odovzdať do 24. apríla 2019 do 15.00 h. u Ing. Janky Balážiovej na Dekanáte FEM, e-mail: janka.balaziova@uniag.sk (študenti z iných univerzít a fakúlt si 2 exempláre práce prinesú so sebou v deň konania konferencie ŠVOČ a odovzdajú ich pri registrácii).
Dokument "Požiadavky na spracovanie článku pre doktorandov" si môžete stiahnuť vo formáte PDF:
Článok odosielajte do 24. apríla 2019 do 15.00 h. na e-mail: svc.fem@gmail.com