Dôležité termíny
  • Registrácia na konferenciu ŠVČ: do 19. apríla 2013 do 15.30 h.
  • Odovzdanie práce ŠVČ do 22. apríla 2012 do 13.00 h.
  • Termín konania ŠVČ: 23. apríla 2013