Prihlasovanie účastníkov
Registrácia účastníkov na ŠVČ 2013 bola ukončená