Dôležité termíny
  • Prihlasovanie na ŠVČ prostredníctvom webovej stránky ŠVČ: do 29. apríla 2011 do 15.30 h.
  • Termín konania ŠVČ: 4. mája 2011