Program
08.00 - 09.00
Registrácia účastníkov (pred posluchárňou "S")
09:00 - 09:30
Slávnostné otvorenie ŠVČ (poslucháreň "S")
09:30 - 13:00
Rokovanie v sekciách
13:00 - 14:00
Obedňajšia prestávka
14:00
Slávnostné vyhodnotenie (S-01)