Vyhodnotenie
Vyhodnotenie a umiestnenie študentov v jednotlivých sekciách v rámci konferencie ŠVČ 2009 na FEM SPU v Nitre, uskutočnenej dňa 28.4.2009

kliknutím na obrázok sa Vám zobrazí vyhodnotenie ŠVČ 2009