Dôležité termíny
  • Prihlasovanie na ŠVČ prostredníctvom webovej stránke ŠVČ: do 24.4.2009 do 15.30 h.
  • Termín konania ŠVČ: 28.4.2009