Organizačný výbor konferencie
Školský rok 2008/2009
Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť:
 • PaedDr. Irena Felixová
Predsedníčka:
 • Mgr. Radomíra Gregáňová, PhD.
Členovia:
 • Ing. Katarína Engelová, PhD.
 • Ing. Martina Hanová, PhD.
 • Ing. Jana Miklovičová, PhD.
 • Ing. Zuzana Šajbidorová, PhD.
 • Ing. Radovan Savov, PhD.
 • Ing. Zuzana Čierna
 • Ing. Marcela Hallová
 • Ing. Eva Olahová
 • Ing. Andrej Jahnátek
 • Mgr. Katarína Klimentová
Technické zabezpečenie:
 • Ing. Ivo Fandel
 • Ing. Tomáš Poláčik