Vyhodnotenie
Vyhodnotenie a umiestnenie študentov v jednotlivých sekciách v rámci konferencie ŠVČ 2007 na FEM SPU v Nitre, uskutočnenej dňa 26.4.2007

kliknutím na obrázok sa Vám zobrazí vyhodnotenie ŠVČ 2007