Dôležité termíny
  • Prihlasovanie na ŠVČ prostredníctvom webovej stránke ŠVČ: 23.4.2007 do 16.00 hod.
  • Termín konania ŠVČ: 26.4.2007