Program
08:00 - 08:30
Registrácia účastníkov (pred posluchárňou "S")
08:30 - 09:00
Slávnostné otvorenie ŠVČ (poslucháreň "S")
09:15 - 12:30
Rokovanie v sekciách
12:30 - 13:00
Obedňajšia prestávka
13:00 - 14:30
Rokovanie v sekciách
15:00
Slávnostné vyhodnotenie (zamestnanecká jedáleň, internát A. Bernoláka)
15:30
Spoločná večera