Sekcie, prezentácia, kontakt
Ekonomika podniku
Kľúčové slová: podniková efektívnosť, produktivita, kategória zisku, náklady, výnosy, podpora, politika, pôda, ceny, produkcia a trh.
Organizačné zabezpečenie: roman.serences@uniag.sk
Manažment podniku
Kľúčové slová: riadenie podniku, plánovanie, stratégie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrola, manažment kvality, personálny manažment, podniková kultúra, podnikateľská etika
Organizačné zabezpečenie: ivana.cervenanska@fem.uniag.sk
Marketing
Kľúčové slová: spotrebiteľ, marketingový mix, výrobková politika, cenová politika, distribučná politika, komunikačná politika, marketingové stratégie
Organizačné zabezpečenie: klaudia.fridrichova@fem.uniag.sk
Obchod a obchodné politiky
Kľúčové slová: medzinárodný obchod, vnútorný obchod, obchodné spoločnosti, export, import, obchodná politika, podmienky trhu EÚ
Organizačné zabezpečenie: ivana.cervenanska@fem.uniag.sk
Financie
Kľúčové slová: financie, daňový systém, majetková štruktúra, kapitálová štruktúra, zdroje financovania, finančná analýza, finančné nástroje
Organizačné zabezpečenie: iveta.kosovska@uniag.sk
Účtovníctvo
Kľúčové slová: účtovníctvo, účtovná závierka, inventarizácia majetku a záväzkov, účtovná osnova
Organizačné zabezpečenie: katarina.hercegova@uniag.sk
Kvantitatívne metódy
Kľúčové slová: kvantitativne metody, statistika, metody prognozovanie, priestorova statistika, fuzzy, operačný výskum, optimalizacia, modelovanie, demografia
Organizačné zabezpečenie: martina.hanova@uniag.sk
Informatika a aplikovaná matematika
Kľúčové slová: informatika, informačné technológie, matematika, aplikovaná matematika, informačné technológie v matematickom vzdelávaní
Organizačné zabezpečenie: eva.olahova@uniag.sk
V každej sekcii bude k dispozícii meotar, dataprojektor a počítač.